Ridskola

 Vi driver en mindre ridskola för barn och ungdomar. Ambitionen är att eleverna ska lära sig umgås med hästar och utvecklas som ryttare på ett roligt och säkert sätt, samtidigt som de redan från start bygger upp en förståelse och respekt för hästarna som individer.

I verksamheten jobbar 12 ponnyer i olika storlekar. De flesta har jag haft under många år och de är äldre läromästare. Det är viktigt att ponnyerna är trygga med sina arbetsuppgifter och trivs med sitt jobb.

Vi tar emot barn från 3 år och uppåt och det vanligaste är att man börjar i en ”knattegrupp” där vi blandar pyssel och skötsel från marken med övningar uppe på hästryggen.

Utbildningsplan

För att eleverna ska få en god grund så delar jag in utbildningen i tre steg:

Steg 1 (knatte): Erbjuds enbart som privatlektion i grupp om två elever, varannan vecka. Pris per gång 300kr ( betalas terminsvis)

-Rider med ledare tills balans och hjälper är tillräckliga, för säkerhetens skull och för att värna om ponnyernas lydnad och välmående.

-Rider efter hand utan ledare i skritt och trav.

-Lär sig samtliga ridvägar och att rida noggrant efter ridbanans bokstäver. -Stor focus på balans och rörlighet i sadeln, halva ridpasset ägnas åt balansövningar, lämpligen med ledare.

-I varje lektion ingår skötsel av ponnyn och eleven lär sig om rykt, hovvård, sadling, tränsning och hästens betéende m.m.

-Lär sig lätt sits över bommar i skritt.

-Ridning i skog och mark ca varannan gång när det är ljust på kvällarna.

Steg 2: Erbjuds enbart som privatlektion i grupp om två elever, varannan vecka. Pris per gång 300kr ( betalas terminsvis)

-Kan rida på ett balanserat sätt i skritt och trav samt vet vad som kännetecknar ”lodrätt sits/dressyrsits” och ”lätt sits/hoppsits”

-Mer focus på hjälpernas funktion och position vid styrning och tempoväxlingar.

-Ungefär varannan lektion ägnas halva ridpasset åt balansövningar i skritt och trav, lodrät och lätt sits.

-Galoppfattning och galopp längs en långsida börjar tränas.

-Cavalettiarbete i skritt och trav, enkla banor och böjda linjer.

-Hoppning i trav över enkelhinder på rakt spår, focus på balans och följsamhet samt att välja bra linje och lagom tempo.

-Förstå böjning och ställning på böjda och raka spår. Gymnastik av hästen via förvänd öppna och skänkelvikning.

-ca var 4e lektion startar vi från marken med praktiska övningar som ledträning, lydnadsövningar m.m.

Steg 3: Rider i grupp om max 6 elever. Pris per gång 225kr (betalas terminsvis) Ridning varje vecka.

-Eleven kan rida självständigt i alla gångarter på böjda och raka spår. -Eleven utvecklar en stilla, balanserad och oberoende sits i alla gångarter, både i lodrät sits och lätt sits.

-Förstår nyttan av olika dressyrövningar och vad de gör för hästen. -Eleven är redo att börja träna öppna och bakdelsvändning.

-Eleven strävar efter att rida hästen för lätta hjälper i ett balanserat tempo och att den sträcker sig fram till bettet.

-Varannan gång ägnas åt cavaletti och enklare hoppning -Hoppning på böjda och raka linjer i olika tempon. Låga studserier och enkla kombinationer.

-Eleven ska kunna genomföra ett självständigt ridpass och förstå vikten av uppvärmning, upplägg av övningar och avslutning.

Detta är ungefärliga riktlinjer som ska vara till hjälp för att lägga upp undervisningen och för att eleven ska se en röd tråd i sin utbildning. Givetvis spelar elevens individuella förutsättningar en stor roll och även gruppsammansättningen har stor betydelse.

Regler på ridskolan

:*Parkering uppe vid huset, ej nere vid ridhuset förutom de som kommer med hästtransport.

*Terminsavgift betals i förskott enligt anmälningslapp.

*Nya elever har tre provgånger som betalas för sig innan man bestämmer ifall man vill fortsätta resten av terminen, resterande terminsavgift betalas isåfall in då.

*Eleven har rätt att ta igen två missade tillfällen per termin, OM frånvaron anmälts via sms senast kl 12 samma dag, gäller både sjukdom och övriga anledningar. Igenridning sker i någon befintlig grupp och ska göras samma termin, går ej att flytta till nästa termin.

*Ridhjälm ska bäras av alla barn både vid skötsel av hästen och ridning

.*Nu så länge det råder coronasmitta i samhället så gäller max en medhjälpare per elev vid knatteridning. Övriga gruppers elever kommer max fem minuter innan lektionens start och väntar utanför. Det får vistas max 6 personer i ridhusets åskådardel, så max en person per ridande barn kan titta på.

*Syskon till ridande barn bör på grund av rådande restriktioner inte följa med. Kan man inte lösa det på annat vis så ska de hållas på avstånd till övriga barn och i ridhuset.

*Gällande alla mindre barn så ansvarar förälder strikt både för det ridande barnet och ev medföljande syskon. De får inte lov att lämnas utan uppsikt någonstans på gården av säkerhetsskäl och får även under uppsikt bara vistas i stall, ridhus samt låna toaletten i baracken på ridhusets framsida. Alltså förbjudet att gå runt på övriga gården då det är privat och finns både farliga maskiner, dammen m.m. Föräldrar och ev syskon som vistas i åskådardelen av ridhuset ska vara tysta och sitta still för att inte störa undervisning eller äventyra de ridandes säkerhet.

*Hjälmar och västar finns för utlåning, de ska alltid hängas/ställas tillbaka snyggt där de togs.

*Viktigt att hålla en lugn och låg ljudnivå på hela gården. Skrik, spring och lek passar inte på en hästgård

.*Förbjudet att gå in i hästhagar eller mata hästarna.

*Förbjudet att ge hästgodis till ridskolans hästar. Detta är en säkerhetsregel som uppkommit för att undvika att hästarna naffsar eller bits samt förhindrar bråk mellan hästarna vid hantering. Olämpligt att förvara godsaker i fickan eller ryktlådan då hästarna har väldigt bra luktsinne.

Läs igenom och prata om reglerna med era barn, tack